Cégismertető

 

A Beton-Plusz Kft. egy dunaújvárosi telephellyel rendelkező vállalkozás, amely jelenlegi formájában 1995 óta működik. Dolgozóinak

Garancia

Érvényesség
Az általános eladási és szállítási feltételek vonatkoznak minden ajánlatra, megkötött szerződésre, valamint minden olyan eladásra és szállításra, melyben a Beton-Plusz Kft., mint eladó szerepel.

A szerződés létrejötte
A szerződés a vevő megrendelésének a Beton-Plusz Kft. által történt visszaigazolásával, vételár kifizetésével vagy a szállítás megkezdésével jön létre.

A megrendelés
A megrendelésnek tartalmaznia kell a termékismertető alapján megvásárolni kívánt termék:

  • megnevezését,
  • címét,
  • mennyiségét,
  • telefonszámát,
  • színét,
  • a szállítás igényelt időpontját
  • a megrendelő nevét,

 

Árak, elszámolása
A Beton-Plusz Kft. mindenkori árjegyzéke a szállító járműre rakott és becsomagolt áruk gyártelepi árait tartalmazza. Az elszámolás napja a Beton-Plusz Kft. Által kiállított és a vevő, vagy annak megbízottja által aláírt szállítólevél.

Pénzügyi ellentételezés
A Vevőnek a pénzügyi ellentételezést vagy a szerződésben foglalt határidőig (átutalás), vagy pedig a szállítást megelőzően kell teljesíteni. Késedelmes fizetés esetén a még nem teljesített megrendelések kiadását a Beton-Plusz Kft megtagadhatja.

A tulajdonjog fenntartása
A kiadott termékek a vételár teljes kiegyenlítéséig a Beton-Plusz Kft. tulajdonát képezik.

Szállítás
Áraink tartalmazzák az egységrakatok gépjárműre rakását. A termékek átvételekor a Vevőnek illetve megbízottjának meg kell győződnie a termék mennyiségéről, minőségéről. Termékeink csak raklapon (MÁV-EURO, ill. Egyedi), csomagolt állapotban szállíthatók. A raklapok betétdíját és visszavásárlási árát az árlista tartalmazza. A felrakás illetve a gyártelep elhagyása után a felelősség a vevőé illetve a fuvarozóé. Bármilyen minőségi kétség esetén a termék a felmerült probléma tisztázásáig nem építhető be.

Garancia
A törvényes előírások szerint szavatoljuk termékeink műszaki jellemzőit és minőségi követelményeit. A mindenkori kiszállított mennyiség 2%-ig terjedő töréskár előírások szerint megengedett. Az átvétel megtörténte után a Gyártó csak a rejtett (átvételkor nem érvényesíthető) hibákból eredő, a gyártás hiányosságaira visszavezethető kifogásokkal tud érdemben foglalkozni. Reklamáció esetén csak a számlával igazoltan a Beton-Plusz Kft által gyártott termékeket áll módunkban kicserélni. Az előforduló kivirágzás műszakilag elkerülhetetlen, a termék minőségi paramétereit és használati értékét nem befolyásolja, ezért nem minősül garanciális hibának. Az igénybevétel és az ennek során elkerülhetetlen természetes szennyeződés hatására az átmeneti kivirágzások eltűnnek.

A felhasznált természetes alapanyagok színe változó, még a cementé is. Az eltérő gyártási időpont, valamint a felhasznált anyagok különbözősége árnyalati színeltérést okozhat, ezek a színeltérések elkerülhetetlenek, de a termék használati értékét nem csökkentik, az időjárás és az igénybevétel homogénebbé teszi azokat. A nem megfelelő kivitelezésből (nem eléggé tömörített alap; fugatávolság be nem tartása; gumilap nélküli vibrálás) eredő sérülésekért felelősséget nem vállalunk.

Színeltérésre, mészkivirágzásra és elemi kárra nincs garancia!

Bármilyen minőségi kétség, aggály esetén a termék – a felmerült probléma tisztázásáig- nem építhető be! Amennyiben ez mégis megtörténik, a Gyártó felé semmilyen költség (pl.: lerakási, felszedési) nem érvényesíthető!

Jogvita
Az általános eladási és szállítási feltételekben nem szabályozott kérdésekben a PTK előírásai az irányadók. Jogvita esetén a Dunaújvárosi Bíróság illetékes.